Kształtowanie umiejętności

Kształtowanie, rozwijanie, doskonalenie

różnorodnych umiejętności

IPoranek-630 – 845

 

Dzieci:

 • są aktywne w zakresie organizacji swojego życia;dziewczna5
 • podejmują działalność zabawową;
 • śmiało zgłaszają propozycje działań;
 • usamodzielniają się;
 • rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw;
 • doskonalą sprawności manualne podczas zabaw konstrukcyjnych;
 • aktywnie dbają o higienę własną i otoczenia;
 • nabywają i utrwalają nawyki higieniczne;

IIZajęcia wychowawczo - dydaktyczne, zabawy dydaktycznei ruchowe- 940 – 1130

Dzieci:

 • uczestniczą w przygotowaniach do zabaw i zajęć;
 • pomagają w zagospodarowaniu sali oraz czynnościach porządkowych;baw ucz
 • wyrównują deficyty rozwojowe i rozwijają zdolności;
 • wykazują naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami;
 • odkrywają i kreują rzeczywistość podczas, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych;
 • korzystają z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania;
 • znajdują i stosują różne sposoby rozwiązania zadań;
 • poznają swoje możliwości i wykorzystują je w działaniu;
 • dokonują swobodnego wyboru aktywności;
 • realizują swoje zainteresowania i zaspokajają potrzeby;
 • uczestniczą w zabawach zorganizowanych lub swobodnych;
 • uczą się akceptować sposoby myślenia i działania kolegów oraz tolerować i szanować odmienność zdania i działania innych;

IIISpacery, zabawy w ogrodzie, gry terenowe - w zależności od pogody-1130 – 1245;

 

Dzieci:

 • są świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu;zabawa1
 • samodzielnie i prawidłowo korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych;
 • aktywnie dbają o własną estetykę i higienę;

IV Popołudniezabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne i ruchowe- 1330 - 1530

Dzieci:

 • nabywają umiejętności organizowania zabaw w grupie;dziewczna4
 • uczą się traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych;
 • realizują swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach;
 • dzielą się wrażeniami i przeżyciami z kolegami, nauczycielkąi rodzicami;
 • doskonalą pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne myślenie podczas gier i zabaw dydaktycznych;
 • bezpiecznie bawią się na sprzęcie terenowym w ogrodzie przedszkolnym;
 • rozwijająi rozszerzają swoje zainteresowania;