Wyniki wyborów do rad oddziałowych w roku szkolnym 2019/2020

Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

 

Oddział I

p.Ewa Szymczyk

p.Małgorzata Kobus

p.Iwona Mańko

Oddział II
p.
Monika Wałach

p.Ewelina Chabros

p.Ewelina Kowalczyk

Oddział III

p.Ewelina Kęsik

p.Grzegorz Pajurek

p.Aleksandra Kozak

Oddział IV

p.Iwona Janek-Ścibior

p.Izabela Komsta

Oddział V

p.Agnieszka Środa

p.Renata Wręga Pośpiech

p.Emilia Wrótna

Oddział VI

p.Aneta Mikos

p.Adrianna Podolska

p.Magdalena Chrzan

Oddział VII

p.Aleksandra Wrótna

p.Anna Mańka

p.Agnieszka Koput

Oddział VIII

p.Patrycja Krzesińska

p.Anna Jośko

p.Anna Kula