Rada Rodziców 2020/21

 Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Oddział I

p. Iwona Kozak

p. Magdalena Kurek

p. Iwona Gruszczyńska

Oddział II

p. Patrycja Durak

p. Agnieszka Ścibior

p. Dominika Pitucha

Oddział III

p. Iwona Mańko

p. Iwona Mańko

p. Ewelina Kęsik

Oddział IV
p. Monika Wałach

p. Ewelina Chabros

p. Ewelina Kowalczyk

Oddział V

p. Grzegorz Pajurek

p. Aleksandra Kozak

p. Anna Mazurek-Zlot

Oddział VI

p. Iwona Janek-Ścibior

p. Izabela Komsta

Oddział VII

p. Agnieszka Środa

p. Beata Kobus

p. Emilia Wrótna

Oddział VIII

p. Aneta Mikos

p. Katarzyna Mitura

p. Magdalena Chrzan