Współpraca

Nasze przedszkole jako instytucja oświatowa nie jest odizolowaną wyspą żyjącą tylko swoimi sprawami. Współpracujemy z wieloma instytucjami i osobami, które wspomagają i uatrakcyjniają naszą pracę.

Chcemy tę współpracę rozszerzać o nowe elementy, a także pozyskiwać nowych partnerów i sponsorów oraz promować nasze przedszkole:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- udział specjalistów w spotkaniach z rodzicami i nauczycielami

Ochotniczą Strażą Pożarną w Kurowie

- coroczne wycieczki, zwiedzanie budynku, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych

Policją

- spotkania z pracownikami Komendy, pokazy i pogadanki

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- wspomaganie dzieci w trudnych warunkach materialnych, - kierowanie do naszego przedszkola  dzieci z rodzin o trudnych warunkach materialnych.

Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką w Kurowie

- organizowanie i udział w imprezach środowiskowych,  wspólne zabawy, zwiedzanie  biblioteki, udział w lekcji bibliotecznej

Szkołą Podstawową w Kurowie

- zwiedzanie szkoły, udział w lekcjach pokazowych, udział nauczycielek szkoły w uroczystości zakończenia roku szkolnego;

- współpraca przy tworzeniu i aktualizacji serwisu internetowego.