Kadra Gminnego Przedszkola w Kurowie

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Są to nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz psychologia i pedagogika terapeutyczna,  nauczyciele z dużym doświadczeniem  w pracy z dzieckiem przedszkolnym, ciągle uzupełniający swoją wiedzę poprzez studia, kursy doskonalące i szkolenia.

Nauczyciele współpracują ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, logopedą i  pedagogiem ze Szkoły Podstawowej w Kurowie. Są otwarci na wszelkie nowości wydawnicze, metody i innowacje pedagogiczne.

Prowadzą zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli. Szeroko współpracują ze środowiskiem lokalnym, wraz z dziećmi biorą udział w konkursach, przeglądach.
Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki. Oprócz nich zajęcia prowadzą katecheta, logopeda. W przedszkolu zatrudnieni są również pracownicy obsługi: intendent, kucharka, pomoce kucharki, woźne, konserwator.
Kadra przedszkola jest świadoma odpowiedzialności jaka na niej spoczywa i stara się pracować jak najlepiej , by jak najlepiej opiekować się wychowankami.

Nauczyciele:

 • mgr Zofia Kamińska - Dobrzyńska - Wicedyrektor
 • mgr Ewa Byzdra
 • mgr Ewa Głębicka –Wójcik 
 • mgr Elżbieta Rybka
 • mgr Iwona Barucha
 • mgr Elżbieta Piłat
 • Elżbieta Michałek 
 • mgr Aneta Szeleźniak
 • mgr Anna Łubek
 • mgr Joanna Staszak
 • mgr Małgorzata Grabczak
 • mgr Ewelina Wrzos
 • mgr Aldona Osek
 • mgr Dominika Białota (zastępstwo)
 • mgr Katarzyna Więch - nauczyciel j. angielskiego
 • mgr Ewa Orzeszko-psycholog
 • mgr Marzanna Kula – katecheta