REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY

13 lutego rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Kurów.

Termin składania wniosków to 13-24 lutego 2023 r.

Wnioski będzie można pobrać od 13 lutego 2023 r. w sekretariacie placówek lub ze strony internetowej przedszkoli i Gminy.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami proszę składać w przedszkolach.

Do najmłodszej grupy - trzylatków będą przyjmowane dzieci z rocznika 2020- bez względu na miesiąc urodzenia.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację kontynuacji pobytu w przedszkolu, nie składają nowych wniosków. Deklaracje są dostępne od 1 lutego u wychowawców.

Prosimy o rozpowszechnienie wiadomości o rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli na terenie gminy Kurów w roku szkolnym 2023/2024:

 Harmonogram rekrutacji w pliku PDF

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KUROWIE

2. OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka

3. Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

4. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczejprowadzeniu działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym*

5. POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola