Konkurs plastyczny

 

Regulamin konkursu:

 1. Cel konkursu:
 • Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności Świętego Mikołaja;
 • Zaprezentowanie umiejętności plastycznych przez dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci oraz rozwijanie aktywności twórczej;
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci różnymi technikami plastycznymi;
 • Rozwijanie kreatywności wśród najmłodszych.
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia). Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret Świętego Mikołaja. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolorowanka, kolaż, itp.). Praca konkursowa musi być wykonana w formie płaskiej na kartce A3.

Każdy uczestnik może złożyć jedną, własnoręcznie wykonaną pracę lub z niewielkim udziałem rodzica. Każda praca na odwrocie musi być opisana metryczką:  imię i nazwisko oraz oddział do którego dziecko uczęszcza.

 1. Termin składania prac: 22-30 listopada 2021r.
 1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
 • Kategoria I: dzieci młodsze – w wieku 3-4 lat;
 • Kategoria II: dzieci starsze – przedszkolaki 5-6 letnie.
 • Ocenie będzie podlegać m.in. kompozycja, pomysłowość, oryginalność, estetyka, zgodność z tematem.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2021. W każdej kategorii wiekowej wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
 1. Prace należy składać do wychowawców grup lub do organizatorów konkursu do dnia 30 listopada 2021r.
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikacje danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów i zdjęć prac plastycznych na stronie internetowej przedszkola i fb).

Organizatorzy: Katarzyna Mitura, Aneta Szeleźniak